Skip to content

Privacybeleid

Bluehive B.V., gevestigd aan Westblaak 90 in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bluehive.nl

Westblaak 90

3012 KM, Rotterdam

Ruud van Delft is de Functionaris Gegevensbescherming van Bluehive. Hij is te bereiken via info@bluehive.nl

1. Algemeen

Bluehive B.V. (vanaf nu: Bluehive) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Bluehive zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit privacy statement legt Bluehive uit welke persoonsgegevens zij verzamelt, gebruikt en met welk doel. Bluehive raadt alle bezoekers van www.bluehive.nl aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Bluehive verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u gebruik maakt van de website en/of een contactformulier invult:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in digitale of telefonische correspondentie 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (datum, tijd, bezochte pagina’s en tijdsduur)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en type apparaat

2.1 Hoe verkrijgt Bluehive jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:

Contactformulier

Op onze website kun je door het invullen van contactformulieren met ons in contact komen, aanvullende content downloaden en je inschrijven of registreren voor (nieuws)updates. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en telefoonnummer.

Het opslaan van deze gegevens in ons klantenbestand is een belangrijke verwerking om jou verder te kunnen helpen. Deze gegevens hebben wij namelijk nodig om contact met jou op te kunnen nemen naar aanleiding van jouw vragen en om jou in de toekomst persoonlijke en relevante informatie toe te blijven sturen.

Sollicitatieformulier

Op onze website kun je solliciteren door middel van een formulier. In het kader van de sollicitatieprocedure vragen wij om je contactgegevens, CV en motivatie aan ons te verstrekken. Je kunt ons ook aanvullende informatie verstrekken, zoals een pasfoto, diploma’s, certificaten en cijferlijsten. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens om te kunnen beoordelen of je een geschikte kandidaat bent.

Verkrijgen persoonsgegevens via de mail

Dagelijks onderhouden onze collega’s verschillende contacten via de mail. Op deze manier verkrijgen wij persoonsgegevens, zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over jouw werkgever en functie en informatie die is opgenomen in de e-mailberichten.

Het opslaan van sommige van deze gegevens in ons klantenbestand is een belangrijke verwerking om jou verder te kunnen helpen. Deze gegevens hebben wij namelijk nodig om jouw vragen te kunnen beantwoorden en om jou in de toekomst persoonlijke en relevante informatie toe te blijven sturen.

Verkrijgen persoonsgegevens via derde partijen

Om een goed klantbeeld te creëren en onze dienstverlening te verbeteren maken we gebruik van informatie die door Facebook, LinkedIn, HubSpot en Google Analytics aan ons wordt verstrekt. Deze partijen verstrekken ons informatie over bezoekers die onze website bezoeken. 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluehive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bluehive verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u op de hoogte te stellen van onze diensten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bluehive analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Bluehive volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Bluehive neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bluehive) tussen zit. 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bluehive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de doelen niet meer van toepassing zijn en het bewaren niet langer noodzakelijk is, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Bluehive verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Websites en diensten van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Bluehive zijn verbonden. Bluehive kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Bluehive raadt u aan om het privacy statement van dergelijke websites van derden goed te lezen alvorens van dergelijke websites gebruik te maken.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bluehive gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 

9.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bluehive gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

9.2 Waarom gebruiken wij cookies?

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

9.3 Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en  kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard. 

Google Analytics 

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen  verbeteren. 

Bluehive gebruikt Google Analytics dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over hoe u de aangeboden diensten gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

Tracking cookies 

Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die jij hebt  bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou  zijn.

Social media 

Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met  deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linkedin om te zien wat er  gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld. 

9.4 Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen? 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bluehive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bluehive.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bluehive wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bluehive neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter beveiliging van de website en de software maakt Bluehive gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@bluehive.nl